Huumausaineet lääkkeissä

Lääkärit tietävät vähimmäislääkepitoisuustaulukon, mutta tämä asiakirja? vain suositus. Lain mukaan kuljettaja voidaan tunnistaa huumeriippuvaiseksi jopa kuukauden kuluttua tällaisten huumeiden käytöstä. Voit saada 30 tuhatta ruplaa sakkoa ja menettää ajokorttisi ja työsi 25 pisaran Corvalolin vuoksi.

Vuonna 1998 hallitus laati luettelon huumeista, jotka ovat erityisen valvonnan alaisia ​​Venäjällä. Se sisältää kymmeniä lääkkeitä, mukaan lukien fenobarbitaalia? barbituraattiryhmän aine. Corvalol, valocordin ja andipal sisältävät huumausaineiden pieniannoksia. Jopa heidän jälkensä ruumiissa ovat riittäviä, jotta tuomioistuin rankaisee kuljettajan huumeiden väärinkäyttäjänä.

Huumeita koskevissa ohjeissa neuvotaan "olemaan tekemättä toimintaa, johon liittyy lisääntynyt huomio." Mutta kuinka kauan ei kirjoiteta. Kuljettajat ovat vaarassa menettää ajokorttinsa huumeiden käytön jälkeen. Sechenov-yliopiston laboratoriossa analysaattori määrittää aineiden esiintymisen ja pitoisuuden 12 minuutissa, aivan kuten alkoholia testattaessa. Toisin kuin alkoholi, huumeiden keskittymisellä ei ole merkitystä tuomioistuimelle, saatavuus riittää. Puhtausanalyysi osoitti, että kaksi kokeen osallistujaa löysi jälkiä barbituraateista. Kävi ilmi, että he käyttivät Corvalolia.

Lydia Bredikhina, tutkija I.M. IM Sechenov Venäjän terveysministeriöstä: "Tallensimme barbituraattien esiintymisen kahden ihmisen analyyseissä, mutta voimme jatkaa kokeilua".

Roman Isaev, narkologi, riippumattoman narkologisen killan presidentti, Venäjän federaation julkisen jaoston asiantuntija: ”Kynnysarvoja ei ole. Tämä on aukko lainsäädännössä. Maassamme puolen tienkäyttäjistä pitäisi laittaa oikeutensa välittömästi takapolttimeen. Sama fenobarbitaali pysyy veressä yli 3 päivän ajan useimmissa ihmisissä, mutta yleensä se vaikuttaa ensimmäisen päivän reaktioon. Jos tämä on jo toinen tai kolmas päivä, tässä ei ole mahdollista vaaraa ".

Huumeriippuvainen tai sairas kuljettaja?

Arvojen taulukko, jolla psykotrooppiset ja huumausaineet aiheuttavat päihteitä, on jo pitkään kehitetty Sechenovin lääketieteellisessä yliopistossa. Tutkijat ovat ehdottaneet tapaa erottaa huumeiden väärinkäyttäjät ja huumeita käyttävät kuljettajat.

Tatjana Burykina, FGAOU: n ensimmäisen Moskovan valtion lääketieteellisen yliopiston analyyttisen ja rikosteknisen toksikologian laitoksen apulaisprofessori. IM Sechenov, Venäjän federaation terveysministeriö: ”Vuonna 2011 Sechenov-yliopiston laitoksen päällikkö lähetti kaikille kemiallisia ja toksikologisia tutkimuksia suorittavien lääketieteellisten ja ennalta ehkäisevien laitosten päälliköille tiedotuskirjeen, jossa määritettiin päihteitä aiheuttavien valvottavien kynnysarvot. Siellä on pöytä. Voit tarkistaa testitulokset sillä ".

Annostus ja seuraukset

Fenobarbitaalin kohdalla kynnys, jolla huumausainetta voi tapahtua, on 1000 nanogrammaa millilitrassa. Ohjeet ilmoittavat suurimman kerta-annoksen aikuisille. Corvalol ?? 40 tippaa, valocordin ?? 20 tippaa, andipal ?? yksi tabletti kerrallaan. Kokeeseen osallistujat ottivat lääkkeitä ja heidät testattiin 6 tunnin kuluttua, päivän kuluttua ja viikon kuluttua.

Kuusi tuntia lääkkeen ottamisen jälkeen tutkimukset osoittivat, että kaikilla osallistujilla oli barbituraatteja. Pöydän perusteella voidaan päätellä, että normeja ei ole liikaa, kaikki ovat raittiita, mutta lain mukaan absoluuttisen nollan tulisi olla.

Vuonna 2013 oli mahdollista todistaa absoluuttisen nolla-normin epäoikeudenmukaisuus. Lainsäätäjät ovat ottaneet huomioon laitevirheet. Kuljettajia ei nyt pidetä humalassa, kun alkoholipitoisuus on korkeintaan 0,16 milligrammaa litrassa hengitettyä ilmaa. Jälkiä lääkkeiden käytöstä jatkuu paljon kauemmin kuin alkoholista. 24 tunnin kuluttua puolessa kokeilun osallistujista fenobarbitaalin konsentraatio laski ja toisella puolella päinvastoin kasvoi. Lisäksi tulos ei riippuvainen sukupuolesta ja painosta. Päivän kuluttua kukaan ei pääse pyörän taakse. Vaikka lääketieteellisen taulukon mukaan he kaikki eivät olleet edes päihtyneitä. Mutta laki on laki, et voi ajaa.

Älä saa hoitoa tai aja autoa?

Kuka tahansa kuljettaja pääsee tutkimukseen. Esimerkiksi uhrien onnettomuudessa molemmat osallistujat käyvät läpi tutkinnan.

Moskovan terveysosaston Moskovan tieteellisen ja käytännön narkologisen keskuksen psykotrooppisten aineiden kulutuksen seurantakeskuksen johtaja Alexander Burtsev: ”Nämä eivät nykyään ole vain koeliuskoja, jotka lääkärin arvioi, kuten aiemmin, silmin. Nykyään tutkimuksen tuloksia arvioidaan välineillä. Osoittautuu, että inhimillinen tekijä on eliminoitu ".

Viikon kuluttua testit osoittivat, että barbituraatteja oli edelleen jäljellä, vaikka kaikkien pitoisuus oli vähentynyt.

Tatjana Burykina: ”Valvottavien aineiden luonteesta, ominaisuuksista ja määrästä riippuen niiden esiintyminen tutkittujen henkilöiden biologisissa kohteissa voidaan havaita eri aikoina. Tieteen mukaan ihminen ei ole humalassa edes lääkityksen ottamisen jälkeen. Lain mukaan joku ei voi ajaa viikon ajan, joku kuukauden ajan, kaikki on henkilökohtaista ".

Päätie-ohjelma neuvoo tutkimaan lääkkeiden koostumusta, tarkistamaan kiellettyjen aineiden luettelon, joka on helppo löytää Internetistä, muuten voit jäädä ilman lisenssiä puolitoista vuotta.

Sydänlääkkeiden vaaralliset yhdistelmät

Maailman väestöstä yleisimmät ovat sydän- ja verisuonisairaudet, joten melko suuri osa ihmisistä käyttää "sydänlääkkeitä", ja tämä ei yleensä ole yksi lääke, vaan useita. Tässä tapauksessa herää kysymys niiden turvallisesta yhdistelmästä. Tässä artikkelissa kerrotaan sinulle sydänlääkkeiden vaarallisista yhdistelmistä.

Termi "sydänlääkkeet" on melko yleinen ja epäspesifinen. Lääkkeet valtimoverenpainetaudin, angina pectoriksen, sydäninfarktin, kardiomyopatioiden, sydämen rytmihäiriöiden ja johtamishäiriöiden hoitoon ja monet muut ovat sopivia tähän kuvaukseen. Selvyyden vuoksi on välttämätöntä tehdä varaus, jonka mukaan artikkelissa puhutaan yleisimmin käytetyistä lääkkeistä, jotka vaikuttavat sydämen toimintaan, ja niiden mahdollisista yhdistelmistä keskenään..

Seuraavat huumeryhmät otetaan huomioon:

Huomaa: kaikki lääkkeet on kirjoitettu kansainvälisellä nimellä (INN).

I. Beetasalpaajat:

1. ei-selektiiviset: propranololi, karvediloli, oksprenololi, pindololi, nadololi.
2.selektiivinen: atenololi, metoprololi, bisoprololi, nebivololi, talinololi.

II. Kalsiumkanavasalpaajat (kalsiuminestäjät):

1. ei-dihydropyridiini: verapamiili, diltiatseemi;
2.dihydropyridiini: nifedipiini, amlodipiini, S-amlodipiini, lerkanidipiini.

III. ACE: n estäjät: kaptopriili, perindopriili, enalapriili, ramipriili, tsofenapriili, fosinopriili, lisinopriili.

IV. Angiotensiini II -reseptorin salpaajat: losartaani, valsartaani, kandesartaani, ibresartaani, telmisartaani.

V. Diureetit:

1. tiatsidi: hydroklooritiatsidi, klortalidoni.
2. tiatsidimäinen: indapamidi.
3.loopi diureetit: furosemidi, torasemidi.
4.kaliumia säästävät diureetit: spironolaktoni, eplerenoni.

Huomaa: luokittelu sisältää huumeiden tunnetuimmat edustajat. Jos et ole löytänyt lääkettäsi täältä, voit selvittää mihin ryhmään se kuuluu tutustumalla siihen liittyviin ohjeisiin (löytää rivi "farmakoterapeuttinen ryhmä") tai lääkehakemistoista (Vidal, RLS, M. D. Mashkovsky -viite).

Euroopan verenpainetautiyhdistyksen ja Euroopan kardiologiayhdistyksen kehittämät suositukset valtimoverenpaineen hoitamiseksi vuodesta 2013, ovat laatineet seuraavat sydämen lääkkeiden irrationaaliset (eli vaaralliset) yhdistelmät:

1.beeta-salpaajat + ei-dihydropyridiinikalsiumkanavasalpaajat (verapamiili, diltiatseemi). Tämä yhdistelmä on lääkärin SUURI VIKA, koska molempien ryhmien lääkkeet vähentävät sykettä. Yhteisen tapaamisen avulla heidän kokonaisvaikutus sykeeseen on niin voimakas, että voi syntyä hengenvaarallisia tiloja (sydämen rytmihäiriöihin saakka). Jos sattumalta potilaalle voidaan määrätä vain beeta-salpaajien ja kalsiumkanavasalpaajien yhdistelmä, niin jälkimmäisten ryhmästä dihydropyridiinilääkkeet (nifedipiini, amlodipiini, lerkanidipiini) ovat edullisia..

Huomautus: Beetasalpaajien ja ei-dihydropyridiinikalsiumin antagonistien yhdistelmää käytetään joskus kammionopeuden säätelemiseen jatkuvassa eteisvärinässä. MUTTA! Vain tässä tapauksessa!

2. ACE-estäjä + kaliumia säästävä diureetti. Kaliumia säästäviä diureetteja ovat spironolaktoni ja eplerenoni. Kuten kaikki diureetit, ryhmä kaliumia säästäviä lääkkeitä poistaa ylimääräisen nesteen kehosta pitäen samalla kaliumia veressä. ACE-estäjät edistävät myös kaliumin kertymistä kehossa. Molempien ryhmien lääkkeiden yhdistelmällä voi ilmetä sydämelle vaarallinen tila - hyperkalemia, joka voi aiheuttaa sydämen pysähtymisen diastolissa. Jos lääkärisi on määrännyt sinulle jonkin näistä ryhmistä käytettävän lääkkeen, sinun on tarkistettava määräajoin kaliumitasosi (annoksen valinnan aikana, kerran viikossa, kun lääkkeen optimaalinen annos on valittu - kerran kuukaudessa). Veren plasmakaliumin normi aikuisilla on 3,5–5,1 mmol / l.

3. Beetasalpaajat ja keskitetysti vaikuttavat lääkkeet. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat metyylidopa, klonidiini, moksonidiini, rilmenidiini. Näillä ryhmillä on samanlaiset vaikutusmekanismit, kliiniset vaikutukset ja - mikä tärkeintä - sivuvaikutukset. Haittavaikutusten vastavuoroisen vahvistumisen vuoksi näitä kahta ryhmää ei käytetä yhdessä..

4. ACE-estäjä ja angiotensiini II -reseptorin salpaaja. Aiemmin tämä lääkkeiden yhdistelmä oli mahdollista, mutta vuodesta 2013 on todettu, että näiden kahden ryhmän yhdistelmä vaikuttaa negatiivisesti munuaisiin, aiheuttaen munuaisten vajaatoiminnan suhteellisen lyhyessä ajassa..

Samat suositukset puhuvat mahdollisista, mutta vähemmän tutkituista lääkeyhdistelmistä. On mahdollista, että joskus nämä yhdistelmät siirtyvät järkevien tai vaarallisten ryhmään. Nämä yhdistelmät sisältävät seuraavat:

1. ACE-estäjä + beeta-salpaaja;
2. Angiotensiini II -reseptorin salpaaja + beeta-salpaaja;
3. Dihydropyridiinikalsiumin antagonistit + beeta-salpaajat.

Seuraavat lääkeyhdistelmät ovat järkeviä ja mahdollisimman turvallisia:

1. Diureetti (tiatsidi) + angiotensiini II -reseptorin salpaaja;
2. Diureetti (tiatsidi) + kalsiumiantagonisti;
3. Diureetti (tiatsidi) + ACE-estäjä;
4. Angiotensiini II -reseptorin salpaaja + kalsiuminestäjä;
5. ACE-estäjä + kalsiumantagonisti.

Nämä ovat ehkä kaikki sydänlääkkeiden yleisimpien yhdistelmien ominaisuudet. Tietysti jokaisessa yksittäisessä tapauksessa tiettyyn lääkkeeseen liittyy vain sille ominaisia ​​piirteitä. Mutta useiden "sydänlääkkeiden" nimittämisen perussäännöt ovat edellä mainitut.

Kirjoittaja: terapeutti A.V. kosovo

Andipal ja Corvalol voivat johtaa diskvalifikaatioihin

Tänä vuonna Cherepovetsissa keskeytettiin 11 prosenttia enemmän humalassa kuljettajia kuin aikaisemmin. Liikennepoliisin mukaan huumeiden vaikutuksen alaisena autoa ajaneiden kuljettajien määrä on lisääntynyt voimakkaasti.

Vuoden alusta lähtien Cherepovetsissa on pidätetty 823 humalasta kuljettajaa, viime vuonna 736. Yli 400 ihmistä kirjoitti kieltäytymästä lääkärintarkastuksesta.

Tšerepovetsin OGIBDD: n päällikkö Alexander Andrejevin mukaan suurin osa kirjoittaa kieltäytymisen, koska he tietävät, että muuten heidät voidaan rekisteröidä lääkeosastoon. Tämä tarkoittaa, että myöhemmän ajokortin palauttamista koskevan lääketieteellisen tutkinnan jälkeen kysyntä on paljon tiukempi..

Tänä vuonna tapahtui 35 onnettomuutta päihtyneiden kuljettajien syystä. Viime vuonna vain seitsemän. Joten onnettomuudessa, kun neljä autoa törmäsi Pohjois-moottoritielle, kaksi kuljettajaa oli päihteissä. Tai toinen esimerkki on Pohjois-sillan onnettomuus. Syyllinen kuljettajan alkometri paljasti alkoholimyrkytyksen 2 ppm: ssä, uhri, jonka vaimo kuoli onnettomuuden seurauksena, oli päihteessä.

Samanaikaisesti analyysi osoittaa huumeiden päihteitä, kun taas kuljettaja otti pillereitä verenpaineesta. Aleksanteri Andrejevin mukaan tällaista kuljettajaa on vaikea kutsua huumeriippuvaiseksi. Joten se tapahtui onnettomuuden sarakkeen nro 1456 kuljettajan kanssa: mies otti pillereitä verenpaineen alentamiseksi ja lääkärintarkastus osoitti huumausaineiden päihtymisen.

Ja noin. Vologdan alueellisen narkologian yksikön nro 2 päälääkäri Nadezhda Stroganova vahvisti Rechille, että monet lääkkeet sisältävät psykoaktiivisia aineita:

Lääkkeen eliminaation nopeus ihmiskehosta riippuu monista tekijöistä: iästä, sukupuolesta, samanaikaisista sairauksista, huumeiden käytön kestosta ja tiheydestä. Nadezhda Stroganovan mukaan huumeidenhoitolaitoksen käytännössä oli tapauksia, joissa analyysi osoitti fenobarbitaalin esiintymisen, vaikka ihmiset väittivätkin ottaneensa Corvalolin kaksi viikkoa sitten.

Muista, että nyt humalassa ajamisesta kuljettajalle on määrätty 30 tuhannen ruplan sakko, jolla on ajokortti menetetty 1,5–2 vuodeksi. Aleksanteri Andrejevin mukaan lainsäädäntöä on tiukennettava:

Validol, valocordin ja 12 muuta pilleriä "sydämestä", jotka eivät auta

Kuinka on mahdotonta parantaa sydäntä ja alentaa verenpainetta. Tarkista kotilääkekaapit

Anton Rodionov, kardiologi, lääketieteiden kandidaatti, Sechenov-nimisen ensimmäisen Moskovan valtion lääketieteellisen yliopiston terapian laitoksen nro 1 apulaisprofessori

Henkilö tunsi olevansa pahasti metrolla, olet sattunut olemaan lähellä. Toimintasi? Naapuri maassa pyytää "pilleriä sydämestä". Mitä aiot tehdä? Sydäntautilääkäri Anton Rodionov varoittaa sydän- ja verisuonisairauksien lääkityksestä, tuomitsee myyttejä lääkkeistä, jotka väittävät auttavan sydänkipua ja korkeaa verenpainetta, ja kertoo, mitä apteekin työntekijää todennäköisesti tarjoaa OTC-lääkkeitä vastauksena yhteen suosituimmista kysymyksistä..

Sydämeni sattuu siihen, mitä voit juoda?

Ensinnäkin kipu on harvinaista useimmissa sydänsairauksissa. Tyypillinen sydänsärky on angina pectoriksen kohtaus. Angina pectoriksen yhteydessä rintalastan takana oleva kipu (tai edes kipu, mutta puristustunne, puristus, joskus hengenahdistus) esiintyy rasituksen aikana, kestää enintään 20 minuuttia ja kuluu levossa.

Useimmiten "sydänsärky" on oire selkärangan, maha-suolikanavan tai jopa neuroottisen häiriön sairaudelle. Edes lääkärin on usein vaikea tunnistaa syy. Mitä apteekki voi tehdä apteekissa? Oikeasti - ei mitään. Ja sitten sinulle tarjotaan (tai sinä itse kysyt) jotain tästä arsenaalista.

Validol. Tämä on analoginen lasten karkkia "Chill", vain siellä on enemmän mentolia. Jo 80-luvun oppikirjoissa oli kirjoitettu, että tällä lääkkeellä on puhtaasti häiritsevä vaikutus ja se toimii hyvin vain neurotiikassa..

Nitroglyseriini. Mutta tämä on vakava huume. Ei ihme, jälleen kerran klassisissa oppikirjoissa on kirjoitettu: "Ensimmäistä kertaa potilaan on otettava nitroglyseriini lääkärin valvonnassa." Oikein kirjoitettu.

Tosiasia, että nitroglyseriini ei todellakaan toimi vain "sydänsärkyä", vaan angina pectorista vastaan, mutta samalla sillä on useita epämiellyttäviä sivuvaikutuksia - ensinnäkin verenpaineen lasku ja melko vaikea päänsärky. Joten jos lääkäri henkilökohtaisesti ei suositellut sinulle ottamaan nitroglyseriiniä rintakipua varten, sinun ei pitäisi aloittaa hoitoa itse.

Valocordin (corvalol, valoserdin). Vastoin yleistä käsitystä, näillä lääkkeillä ei ole mitään tekemistä sydämeen lukuun ottamatta kielellistä (lat. Tarkoittaa latinaksi "sydän").

Venäläiset eläkeläiset juovat näitä lääkkeitä säiliöissä, edes epäilemättä, että heihin kuuluva voimakas hypnoottinen fenobarbitaali on kielletty monissa maailman maissa..

Fenobarbitaali, kun sitä käytetään jatkuvasti, aiheuttaa masennusta, unettomuutta, ja se voi myös heikentää tai parantaa muiden potilaan käyttämien lääkkeiden vaikutusta. Joten kun terveydenhuollon ylläpitäjät saavat aikaan valoisan ajatuksen näiden lääkkeiden poistamisesta liikkeestä, äänestän ensimmäisenä "puolesta".

Preduktaali, mildronaatti, meksidoli. Ihmiset kutsuvat näitä varoja "sydämen vitamiineiksi", vaikka onkin oikein kutsua asioita niiden oikeilla nimillä - nämä ovat lääkkeitä, joilla on todistettu vaikutus ennusteeseen. Nämä lääkkeet eivät todennäköisesti pelasta sinua sydänkipuista - jos vain osana psykoterapiaa.

Kuinka alentaa painetta?

Tämä on toinen apteekkien työntekijöiden kiusallisesti suosittu kysymys. Minun on sanottava heti, ettei siihen ole vastausta eikä voi olla.

Tarvitsen vähintään 15–20 minuutin ajanjakson ja tietoja noin 20 indikaattorista (perinnöllisyys, samanaikaiset sairaudet, tutkimustiedot, testit jne.) Hypertension ensimmäisen hoidon löytämiseksi. Silti on olemassa tietty mahdollisuus, että hoitoa on mukautettava, mahdollisesti useammin kuin kerran..

Ja me haluamme ihmelääkkeen apteekista 30 sekunnissa. Enemmän, mitä loppuun käynyt apteekkihenkilö antaa sinulle valituksen uhalla, on joko lyhytvaikutteinen lääke tai nukke.

Dibatsoli, papatsoli. Jäljitelmä viime vuosisadalta, jolloin verenpainetautiä pidettiin vasospasmin seurauksena ja sitä hoidettiin vastaavasti antispasmideilla. Itse asiassa näiden lääkkeiden vaikutus on nolla, vain joillekin ihmisille paine laskee yksinään, kun he ajattelevat lääkkeen toimivan. Ihmisarvoiset ihmiset eivät käytä näitä "lääkkeitä" pillereinä tai injektioina..

Andipal. Samat spasmolääkkeet yhdessä analginin ja fenobarbitaalin kanssa, jo tutut. Sillä ei ole mitään tekemistä verenpaineen kanssa. Uusi häpeä Venäjän farmakopealle.

Nifedipiini (Corinfar). Suosikkilääke kaikille venäläisille verenpainepotilaille verenpaineen alentamiseksi nopeasti. Olen jo selittänyt yksityiskohtaisesti, miksi Corinfarin käyttäminen ei ole välttämätöntä, että nopean paineen "romahtamisen" aiheuttamat haitat ylittävät hyötyä, että Corinfar kasvaa eikä vähennä aivohalvauksen riskiä, ​​että on paljon parempi alentaa painetta asteittain ja vähitellen, eikä raivoisilla ratsuväkeillä. Alukset eivät kestä äkillisiä paineen nousuja, koska niiden pudotus on nopea 220-140 mm Hg. Taide. he eivät sano kiitos.

Kaptopriili (kapotiini). Tämä on lievempi verenpainetaudin hoidossa kuin Corinfar. Se sisältyy jopa kansainvälisiin suosituksiin "ambulanssilääkkeeksi", mutta tässä on tärkeä vivahdus. Usein verenpainepotilaat sekoittavat hypertensiivisen kriisin ja yksinkertaisesti korkean verenpaineen hoitamattomalla henkilöllä.

Hypertensioiva kriisi on tilanne, kun hyvää, säännöllistä, selvästi tehokasta hoitoa saavalle potilaalle koituu yhtäkkiä voimakas kertapaineen nousu (esimerkiksi vakavan stressin taustalla). Tällöin kaptopriili on sopiva..

Mutta jos puhumme henkilöstä, jota ei jatkuvasti hoideta, vaan yksinkertaisesti "lyö" satunnaisesti mitatut korkean verenpaineen arvot, niin tämä ei ole polku aivohalvauksesta, vaan aivohalvaukseen. Verenpainetauti vaatii jatkuvaa, päivittäistä, yleensä elinikäistä hoitoa.

Anna lääke rytmihäiriöitä varten!

Käsite "rytmihäiriö" yhdistää useita satoja erilaisia ​​häiriöitä kardiogrammissa, joita hoidetaan täysin eri tavoin ja usein täysin päinvastaisilla menetelmillä. Jotkut rytmihäiriöt vaativat lääkkeiden nimeämistä, jotka hidastavat rytmiä, ja jotkut päinvastoin, lisäävät rytmiä sydämen stimulaation avulla.

Joten pyyntösi suositella rytmihäiriön lääkettä on tahallinen umpikuja. Mitä sinulle yleensä annetaan apteekissa?

Kalium- ja magnesiumvalmisteet (Panangin, Asparkam). Ajatus siitä, että elektrolyyttihäiriöt, erityisesti kalium- ja magnesiumpitoisuuden lasku kehossa, voivat johtaa epäsäännöllisiin sydämen rytmiin, ei ole ilman järkeä. Tämä ei kuitenkaan ole kaukana yleisimmistä rytmihäiriöiden syistä. Lisäksi tapauksissa, joissa rytmihäiriöt todella liittyvät elektrolyyttihäiriöihin, pieniannoksiset pananginitabletit ovat täysin riittämättömiä hoidon kannalta; siellä tarvitaan pääsääntöisesti suuria pitoisuuksia sisältäviä pisaroita, joissa on elektrolyyttiliuos, ja tämä tapahtuu tehohoitoyksiköissä.

Mainos mainostaa Pananginia "sydämen vitamiinina". Tämä on täydellistä hölynpölyä, luonnossa ei ole sellaisia ​​"vitamiineja". Sydän ei ole mansikoiden sänky, eikä lääkkeitä ole lantaa. Joten se on rahahukkaa useimmissa tapauksissa..

Beetasalpaajat (anapriliini, obsidan, atenololi, concor). Nämä lääkkeet hidastavat sykettä ja voivat todellakin olla tehokkaita tietyntyyppisissä rytmihäiriöissä (takykardian, ekstrasystolen kanssa). Mutta ne voivat olla tehottomia ja ne voivat olla haitallisia..

Jotta lääkäri voi määrätä tällaisia ​​lääkkeitä, hänen on analysoitava huolellisesti ainakin kardiogrammi. Sokeasti, tarkkailematta sykettä, tuntematta rytmihäiriöiden mekanismia, nämä lääkkeet voivat olla vaarallisia, etenkin vanhuksilla.

"Aspirinchik" veren ohentamiseen

Ajatus ottaa aspiriinia juuri sellaisenaan ennaltaehkäisyyn, "veren ohentamiseen", koska "kaikki yli 45-vuotiset ystäväni jo käyttävät sitä", oli erittäin suosittu viime aikoihin asti. Uskottiin, että aspiriinin kyky estää verihiutaleiden paakkuuntuminen voi vähentää merkittävästi sydäninfarktin ja muiden verisuoni-onnettomuuksien riskiä..

Kuitenkin kävi ilmi, että jos terve tai melkein terve henkilö ottaa aspiriinia, estettyjen sydänkohtausten määrä on hyvin pieni, mutta verenvuodoriski kasvaa. Siksi kardiologit ympäri maailmaa tarkistavat asteittain aspiriinin ennaltaehkäisevää vaikutusta terveillä ihmisillä ja määräävät sen vain sepelvaltimo sydänsairauksille (mukaan lukien sydäninfarktin ja ohituksen / stentin jälkeen), aivohalvauksen jälkeen kärsiville potilaille sekä jalkojen vakavaan ateroskleroosiin..

Toisin sanoen, sinun ei tule ottaa aspiriinia yksin ilman lääkärin suositusta..

Mitä diureetteja suosittelette??

Itselääkettä varten? Ei mitään! Kuinka monta kertaa he ovat kertoneet maailmalle, että diureettien ottaminen yksinään mihin tahansa tarkoitukseen voi olla paitsi vaarallista, myös tappavaa, mutta, kuten sanotaan: "hiiret itkivät, pistiin, mutta jatkoivat kaktus-nuuhtamista"..

Furosemidi (lasix), torasemidi (diuver, britomar). Tehokkaimmat diureetit, joita käytetään vain lääkärin ohjeiden mukaan ja elektrolyyttitasojen valvonnassa. Nämä ovat niitä lääkkeitä, jotka voivat poistaa kaliumia ja magnesiumia ja provosoida vakavia komplikaatioita..

Veroshpiron. Käytetään sydämen vajaatoiminnan hoitoon, mutta yleensä yhdessä edellisen ryhmän lääkkeiden kanssa. Itsetoiminta veroshpironin ottamisessa voi päinvastoin johtaa kaliumpitoisuuden nousuun ja vakavaan munuaisten vajaatoimintaan.

Hypothiazide ja indapamide (arifon). Näitä pieninä annoksina käytettäviä lääkkeitä ei käytetä diureetteina, vaan lääkkeinä lisäpaineen alentamiseksi verenpainepotilailla. Ne ovat turvallisia ja hyvin siedettyjä tavanomaisilla annoksilla, mutta annoksen ylittäminen voi myös aiheuttaa vakavia elektrolyyttihäiriöitä..

Muuten, kunnollinen apteekki ei anna sinulle yhtäkään näistä lääkkeistä, mutta suosittelee puolukan lehtiä ja lähettää lääkärille.

Jos sinulla on lääketieteellisiä kysymyksiä, ota yhteys lääkäriin etukäteen

Kuinka alentaa verenpainetta

Korkea verenpaineelle tarkoitetut lääkkeet ovat laajalti kysyttyjä paitsi maassamme. Nykyään verenpainetaudin (verenpainetaudin) katsotaan olevan nuorentava sairaus, koska yhä useammat taudin tapaukset kirjataan nuorten ja nuorten keskuudessa..

Korkean verenpaineen lääkitys voi sisältää seuraavia lääkkeitä:

 • β-adrenolytikot (normalisoivat sydämen toimintaa ja vähentävät perifeerisen verisuonen resistenssiä; timololi ja anapriliini ovat eniten kysyttyjä)
 • diureetit (ne poistavat ylimääräisen nesteen kehosta; verospironi ja furosemidi ovat tehokkaita ja leviäviä)
 • ACE-estäjät (vaikuttavat riniini-angiotensiinijärjestelmään; määräävät pääasiassa ramipriilia tai kaptopriilia)
 • kalsiumantagonistit (apteekista löytyy sinnarisiinia, felodipiinia, verapamiilia)
 • alfa-salpaajat (estävät impulsseja, jotka johtavat verisuonten supistumiseen; doksatsoliini on suosituin)
 • angiotensiinireseptoreiden salpaajat (estävät angiotensiinin aktiivista vaikutusta; apteekista voi ostaa valsartaania, irbesartaania, diovania, kosaaria)
 • lääkkeet verisuonten laajentamiseksi, kuten apressiini tai dimekarbiini

Andipal korkeassa paineessa

Andipal on lääke useista verisuonia laajentavista antispasmeetteista. Se sisältää aineita, kuten analgiini, papaveriini, dibatsoli ja fenobarbitaali. Dibazol vaikuttaa vain verenpaineen indikaattoreihin alentamalla niitä. Papaveriini on antispasmumi, joka rentouttaa sileitä lihaksia. Fenobarbitaalilla on rauhoittava vaikutus, joka myös alentaa verenpainetta. Mutta paine laskee vain, jos stressi tai vasospasmi on johtanut siihen. Jos diagnosoidaan essentiaalinen hypertensio, Andipal on tehoton.

Kyseistä lääkettä ei ole tarkoitettu paineen vakauttamiseen. Päänsärkyä varten ilman lääkärin määräämistä on parempi olla juomatta tätä lääkettä, koska matala verenpaine voi myös olla päänsärkyn syy..

Corvalol: alentaa verenpainetta?

Corvalol sisältää α-bromisovaleriinihapon etyyliesteriä, fenobarbitaalia ja piparminttuöljyä, mikä antaa lääkkeelle erityisen voimakkaan hajun. Corvalol lievittää kouristuksia, vakauttaa ihmisen hermostoa, laajentaa huomattavasti verisuonia. Monien ihmisten on helpompi nukahtaa tämän lääkkeen ottamisen jälkeen..

Tämä lääke voi olla humalassa, jos korkea verenpaine on aiheuttanut stressi, vasospasmi, unettomuus. Corvalol juodaan ennen ateriaa (30 tippaa lääkettä lisätään 50 ml: aan vettä), 1-3 annosta päivässä. Joissakin tapauksissa lääkärit suosittelevat annoksen nostamista 40 tippaan. Corvalolia myydään myös tabletteina, joita otetaan muutaman kerran päivässä yhden tai kahden tabletin määränä.

Pitkät Corvalolin kurssit verenpaineen alentamiseksi ovat kiellettyjä. Lääke on vaihdettava toiseen samankaltaisen vaikutuksen omaavaan lääkkeeseen tai pidettävä taukoja annoskurssien välillä.

Valerian ja paine

Valerian tinktuura sisältää isovaleriinihappoa, borneoliesteriä, alkaloideja ja valeriinihappoa. Tämä lääke auttaa rauhoittumaan unihäiriöillä, stressillä ja auttaa myös maha-suolikanavan kouristuksissa. Valerian tinktuura alentaa juuri lueteltujen syiden aiheuttamaa verenpainetta, mutta lääkkeellä ei ole suoraa verenpainetta alentavaa vaikutusta. Sitä määrätään pääasiassa osana yhdistelmähoitoa. Ota palderiaania aterian jälkeen, 25 tippaa (enintään 4 kertaa päivässä). Yliannostuksen yhteydessä esiintyviä sivuvaikutuksia ovat uneliaisuus, kohtuuton väsymys ja lievä huimaus..

Shilajit ja paine

Shilajit on luonnollinen lääke, joka sisältää monia hyödyllisiä mikro- ja makroelementtejä sekä orgaanisia aineita. Tutkijat eivät vieläkään vastaa tarkkaan kysymykseen siitä, kuinka muumio vaikuttaa verenpaineeseen. Se voi sisältää erilaisia ​​aineosia saostumien sijainnin ja joidenkin paikallisten ominaisuuksien mukaan..

Shilajitin tiedetään lievittävän tulehduksia, auttaa poistamaan toksiineja kehosta, vahvistavan puolustuskykyä jne. Oletetaan, että shilajit alentaa verenpainetta. Se sisältää kromia, jolla on vaikutusta verenpaineeseen. Mutta yksi lääketabletin tabletti ei todennäköisesti auta paljon. Vähintään kahdenkymmenen päivän kurssi vaaditaan. Vähitellen kehon aineenvaihduntaprosessit vakautuvat, ja niiden mukana myös paine laskee jossain määrin..

Eufylliini ja paine

Eufylliini on spasmolääkkeiden luokkaan kuuluva lääke, joka laajentaa verisuonten luumenia, alentaa verenpainetta, vaikuttaa myönteisesti kehon verenkiertoon ja auttaa myös sileiden lihasten kouristuksia vastaan. Eufyyliiniä määrätään pääasiassa keuhkoödeemaan, astmaan, aivoödeemaan, angina pectorikseen, turvotukseen, mikä on korkea verenpaine. Lääkettä ei määrätä potilaille, joilla on taipumus hypotensioon. Paineen noustessa kohdennettu hoito aminofylliinillä on mahdotonta, koska joidenkin komponenttien vuoksi paine vakautuu pienen laskun jälkeen tai ei laske ollenkaan.

Glysiini alentaa verenpainetta

Glysiini säätelee kehon aineenvaihduntaprosesseja. Se on aminohappo, joka on tärkeä impulssien välittymiselle hermosolujen jne. Kautta. Lääke estää adrenaliinin vapautumisen verenkiertoon stressitilanteissa. Kun adrenaliini pääsee verenkiertoon, verenpaine nousee, verisuonet kapenevat, sydän alkaa lyödä nopeammin. Glysiini estää adrenaliinin vapautumista vaikuttaen verenpaineeseen.

Anapriliini paineesta

Anaprilin kuuluu adenoblokereihin. Se alentaa verenpainetta, laskee sykettä. Kohdun lisääntynyt supistuminen ja maha-suolikanavan erityksen lisääntyminen on mahdollista. Tämä lääke on tarkoitettu potilaille, joilla on sydämen rytmihäiriöitä, mukaan lukien paroksysmaalinen takykardia, potilaille, joilla on sydäninfarkti, angina pectoris, hypertrofinen kardiomyopatia. Se tulisi ottaa korkeintaan 4 kertaa päivässä, 0,025 g 20 minuuttia ennen ateriaa. Jos lääkäri on määrännyt pistoksen, hänen on ilmoitettava annos.

Anapriliini voi alentaa verenpainetta riippumatta siitä, oliko se aiemmin korkea tai matala. Paine voi laskea nopeasti, jos lääke injektoitiin nopeasti laskimonsisäisesti tai pitkien kurssien aikana.

Mydocalm: lisääkö se verenpainetta?

Mydocalm tukahduttaa keskushermoston patologioiden aiheuttamat lihasspasmit. Se vähentää lihasten äänenvoimakkuutta, estää hermoimpulssien kulkua, estää kouristusten esiintymisen. Kyseisen lääkkeen käytöllä on merkitystä hermoston orgaanisissa vaurioissa, joille on ominaista lisääntynyt lihastesti, epilepsia, enkefalitis ja multippeliskleroosi. Mydocalm ei nosta verenpainetta. Antispasmodisen vaikutuksensa takia paine voi laskea nopeaa laskimonsisäistä antamista varten. Pitkillä kursseilla on tärkeää seurata systemaattisesti verenpainetta mittaamalla.

No-shpa ja paine

No-shpalla on analogia, tämä on Drotaverin. Lääke toimii antispasmoodisesti ja vaikuttaa maha-suolikanavan, verisuonten ja virtsateiden sileisiin lihaksiin. Nimitykset:

 • koliikki tai ärsyttävä hikka
 • spastinen ummetus / koliitti
 • pylorospasm
 • kouristukset kystiitin, munuaiskivien, pyeliitin kanssa
 • sappitiehyiden ja sappirakon kouristukset

Hypertensiiviset potilaat käyttävät joskus No-shpu-valmistetta päänsärkyjen lievittämiseen. Vaikutus paineeseen johtuu spastista vaikutuksesta. Matala verenpaine on useimmiten vasta-aihe No-shpy-hoidon käytöstä. Samasta syystä huumeiden yliannosta tulisi välttää. Voit juoda 1-2 tablettia päivässä enintään 3 kertaa, vasta aterioiden jälkeen. Lisäksi joskus lääke injektoidaan lihakseen..

Concor paineesta

Lääke kuuluu beeta-salpaajiin; tärkein vaikuttava aine: bisoprololi. Lääke alentaa verenpainetta, lievittää sydämen rytmihäiriöitä ja vakauttaa elimen toimintaa. Concor vähentää minuutin veritilavuutta, suorittaa distaalisten suonien sympaattisen aktivoinnin jne..

Jo 2-päivän kurssilla Concorilla on positiivinen vaikutus verenpaineen vakautumiseen. Vakaat numerot tonometrissa näkyvät 1 - 2 kuukauden hoidon jälkeen tällä lääkkeellä. Concor on saatavana tabletteina. Sitä ei voi murskata, tabletti niellään ruoan kanssa tai heti aterian jälkeen. Annostus voi vaihdella kussakin tapauksessa. Aluksi potilaalle annetaan yleensä 1 tabletti päivässä kerran. Joissakin tapauksissa se on 2 tablettia yhden sijasta. 24 tunnissa voit ottaa korkeintaan neljä tablettia lääkettä. Älä odota, että Concor lievittää heti verenpainetta, tämä vaatii pitkäaikaista kohdennettua hoitoa.

Enalapriili: paineesta?

Enalapriili on lääke, jota käytetään vähentämään ja estämään verenpaineen nousua edelleen. Se vaikuttaa sekä systolisiin että diastolisiin parametreihin, vähentää sydämen kuormitusta ja laajentaa valtimoita. Enaprili alentaa verenpainetta varovasti vaikuttamatta negatiivisesti ihmisen aivojen verenkiertoon. Se lisää myös veren virtausta sydämen ja munuaisten alueelle. Lääkäri voi määrätä lääkkeen sydämen vajaatoiminnan estämiseksi. Lääkkeellä on lievä diureettinen vaikutus.

Sisäisesti otettu enaprili lievittää painetta tunnin ajan. Suurin vaikutus laskee viidennellä tunnilla lääkkeen ottamisen jälkeen, vaikutuksen kesto on noin 24 tuntia. Vakavissa tapauksissa paine laskee vasta 2-3 viikon hoidon jälkeen.

Enapriili voidaan ottaa aamulla, iltapäivällä tai illalla (5 mg kerran päivässä). Lääkäri voi neuvoa suurentamaan annosta 1 - 2 viikon kuluttua, jos potilas on vakavassa tilassa. Suurin päivittäinen kokonaisannos on 40 mg, muuten verenpaine voi laskea voimakkaasti, mikä uhkaa romahduksella ja akuutilla aivojen verenkiertohäiriöllä.

Papatsoli ja paine

Papazol kuuluu spasmolääkkeisiin, jotka alentavat verenpainetta. Se sisältää dibatsolia ja papaveriinia, joilla on kyky alentaa verenpainetta. Lääkärit määräävät Papazolia pääasiassa valtimoverenpainetaudin hoitoon, jota provosoi ääreissuonten ja aivojen verisuonten kouristus. Se on tehokas myös sileiden lihasten kouristuksille, kasvohermon halvaantumiseen, poliomyeliittiin.

Papatsolia tulee antaa potilaalle suun kautta, 2-3 kertaa päivässä kahden tabletin määränä. Jos yhdistät lääkkeen diureettien, antispasmolttisten tai rauhoittavien lääkkeiden kanssa, painehäviö on merkittävämpi kuin monoterapian kanssa. Vasta-aiheet lääkkeen nimittämiselle ovat epilepsia, lapsen kuljettaminen ja vastasyntyneen imetys.

Enap ja paine

Enap on lääke, joka alentaa verenpainetta. Se sisältää enalapriiliä ja hydroklooritiatsidia. Ensimmäinen komponentti lievittää kouristuksia ja laajentaa verisuonia, ja toisella on diureettinen vaikutus, vähentää veritilavuutta. Enap annetaan potilaalle päivittäin samaan aikaan. Aamutunnit maahantulosta ovat edullisia. Et voi käyttää lääkettä tyhjään vatsaan. Tablettien pureskelua ja murskaamista ei myöskään suositella. Voit ottaa 1 tabletin päivässä. Jos ylität annoksen, on vaara, että verenpaine laskee erittäin vakavasti..

Nitroglyseriini ja paine

Nitroglyseriini rentouttaa sileitä lihaksia, alentaa verenpainetta hetkeksi ja parantaa sydänlihaksen verenkiertoa. Lääkityksen jälkeen potilaan hengitys syvenee ja syke nousee. Nitroglyseriini on tehokas anginakohtauksissa, astmaattisissa tiloissa jne. Lääke alentaa verenpainetta, joten hoidon aikana he tarvitsevat kontrolloinnin tonometrillä.

Lääkkeen ensimmäisen käytön jälkeen ja yliannostuksen yhteydessä verenpaine voi laskea jyrkästi, tällaisissa tapauksissa voi olla jopa ortostaattinen hypotensio. Enintään 6 tablettia tai kuusitoista tippaa tätä lääkettä voi olla päivässä.

Kaptopriili paineita varten

Kaptopriili vähentää perifeeristä verisuoniresistenssiä ja alentaa verenpainetta. Lääkäri voi määrätä kaptopriiliä kroonista sydämen vajaatoimintaa varten. Valtimoverenpainetaudin oireiden vuoksi lääke tulee ottaa hoidon alussa 2 kertaa päivässä annoksella 12,5 mg. Jos tonometrimäärät ovat epävakaita 1-2 viikossa, annosta on nostettava, mutta ei itsenäisesti, mutta lääkärin määräämällä tavalla.

Lääke otetaan enintään kolme kertaa päivässä annoksella 25 mg. Enintään 150 mg lääkettä voi olla päivässä. Juomista suositellaan 60 minuuttia ennen ateriaa. Ensimmäisen annoksen ottamisen jälkeen verenpaineen jyrkkä lasku on todennäköistä. Mutta sitten se palautuu normaaliksi. Iäkkäille potilaille vaaditaan yksilöllinen annos.

Novopassit ja paine

Novopassit on rauhoittava lääke, joka sisältää guaifenesiinia ja kasviperäisiä aineosia, kuten palderiaania, orapihlajaa jne. Lääkettä käytetään lisäämään ärtyneisyyttä, ahdistusta ja levottomuutta, fobioita, henkistä ylikuormitusta, stressiä, unihäiriöitä. Novopassit rentouttaa sileitä lihaksia, mutta sen vaikutusta verenpaineeseen ei ole osoitettu. Sinun on otettava lääke 3 kertaa päivässä, yksi teelusikallinen. Se annetaan potilaalle aterian jälkeen tai juoman kanssa..

Papaveriini ja verenpaine

Papaveriini kuuluu antispasmiteihin, se sisältää papatsolia. Se laajentaa verisuonia, poistaa kouristukset ja vähentää sileiden lihasten sävyä. Lääkkeen sedatiivinen vaikutus ilmenee vain suurten annosten käytöllä. Papaveriini on tehokas aivojen verisuonijärjestelmien, ruuansulatusjärjestelmän ja virtsajärjestelmien kouristuksissa. Sitä voidaan käyttää lisätyökaluna operaatioiden valmisteluun.

Papaveriini alentaa verenpainetta, jos tämä tila johtuu verisuonispasmista. Siksi sitä määrätään joillekin verenpaineen muotoille. Sitä annetaan potilaalle aterian jälkeen 4 kertaa päivässä suun kautta 0,02-0,05 grammaa. Joskus suositellaan pistoksena ihon alle 1-2 ml 2-prosenttista liuosta. Vaikutuksen parantamiseksi Papaverine voidaan yhdistää muihin lääkkeisiin.

Jodi ja paine

Jodi on lääke, joka on määrätty poistamaan tämän elementin puute lapsen tai aikuisen kehossa. Tällaisia ​​tiloja esiintyy kuljettaessa lasta, kilpirauhasen sairauksia, imettäessä, joissakin tapauksissa ja asettaessaan ekologisesti epäsuotuisilla alueilla. Ylimäärä jodia ei ole yhtä vaarallinen kuin sen puute, siksi lääkkeen ottamista itsenäisellä päätöksellä ei voida hyväksyä! Tarvitsemme 150-200 mcg jodia päivässä, jonka laitos saa ruoan kanssa..

Kilpirauhasen toimintahäiriöistä johtuva paineen nousu on todennäköistä. Jodi puolestaan ​​alentaa verenpainetta jossain määrin. Jos syy verenpaineen nousuun ei ole kilpirauhanen rikkomus, jodilla ei ole vaikutusta verenpaineeseen. Siksi suosittelemme menemään lääkärille ja suorittamaan asianmukaiset tutkimukset tietääksesi, auttaako jodi vähentämään paineesi tapauksessasi..

Afobatsoli: vaikutus paineeseen

Afobatsolilla on selvästi ahdistuneisuutta vähentävä ja lievästi stimuloiva vaikutus. Lääke auttaa unihäiriöitä, ahdistusta ja pelkoja. Lääkkeellä ei ole toksista vaikutusta. Lääkkeen ominaisuuksilla ei ole tarkoitus muuttaa verenpaineen indikaattoreita, joten Afobatsolin ottaminen määrätietoisesti paineen alentamiseksi tai lisäämiseksi on epäkäytännöllistä. Mutta jos syy verenpaineen nousuun on stressi tietyssä tapauksessa, kyseinen lääke voi auttaa.

Kuusama ja paine

Kuusipuu on kasvi, jolla on aromaattisia marjoja, kuuluisa lääkeominaisuuksistaan. Nämä marjat ovat hyödyllisiä korkean verenpaineen (verenpaineen) hoidossa. Kuusinmarjamarjat ovat tehokkaita anemian, sydän- ja verisuonisairauksien, ateroskleroosin, hoidossa.

Kuusinjauhe alentaa verenpainetta ja poistaa päänsärkyä, jos ne johtuvat kohonneesta verenpaineesta. Lyhyen lämpökäsittelyn jälkeen marjat eivät menetä ominaisuuksiaan. Niistä valmistetaan kompotit tai ne kulutetaan raa'ina. Yksinkertaisin ja yleisin juoma on seuraava: 3 rkl. ruokalusikalliset marjat hienonnetaan ja kaadetaan 200 ml: aan kiehuvaa vettä, infusoidaan 20 minuutin ajan ja juodaan kolme kertaa päivässä ennen ateriaa.

Suurimmalla osalla verenpainetta alentavista lääkkeistä on myös antispasmoodisia, diureettisia tai monia muita vaikutuksia. Huumeiden käyttöä itsenäisellä päätöksellä ei suositella. Parempi sopia tapaaminen lääkärin kanssa. Loppujen lopuksi oireen poistaminen ei vapauta sinua vakavista sairauksista, jotka saattavat johtaa hypertensioon (korkea verenpaine).